แหล่งข้อมูลสำคัญ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนให้บริการ ศฝ.นศท.มทบ.21?
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไวต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday196
mod_vvisit_counterYesterday204
mod_vvisit_counterThis week400
mod_vvisit_counterLast week2379
mod_vvisit_counterThis month10700
mod_vvisit_counterLast month9272
mod_vvisit_counterAll days627405

Online (20 minutes ago): 7
Your IP: 54.243.26.210
,
Today: Jun 24, 2019


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

การพ้นสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 16 April 2010 18:19

การพ้นสภาพเป็นนักศึกษาวิชาทหาร หมายถึง การพ้นจากการฝึกวิชาทหาร มีดังนี้.-
๑ การพ้นสภาพตามปกติโดยอัตโนมัติ เนื่องจาก
?? ๑.๑ ตาย
?? ๑.๒ ลาออกจากการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
?? ๑.๓ สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นสูงสุดตามหลักสูตรที่กระทรวงกลาโหมกำหนด
?? ๑.๔ พ้นหรือออกจากสถานศึกษาวิชาทหารที่กำลังศึกษาอยู่
?? ๑.๕ ไม่มารายงานตัวขอรับการฝึกวิชาทหารชั้นต่อไป หรือซ้ำชั้น หรือ ไม่ขอรอรับสิทธิตามวาระที่ ศูนย์การกำลังสำรอง มณฑลทหารบก จังหวัดทหารบก กำหนด
?? ๑.๖ อายุเกิน ๒๖ ปีบริบูรณ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
๒ การพ้นสภาพโดยถูกถอนสภาพ เนื่องจาก
?? ๒.๑ อยู่ในระหว่างการฝึกวิชาทหาร แต่ปรากฏภายหลังว่าข้อความในใบสมัคร หรือหลักฐานประกอบการสมัครและการรายงานตัวไม่เป็นความจริง หรือขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือการสมัครและการรายงานตัวมิได้เป็นไปตามที่กำหนด ให้ถอนสภาพตั้งแต่วันที่ประกาศการเป็นนักศึกษาวิชาทหาร๒.๒ มีความผิดถูกสถานศึกษาไล่ออก หรือต้องคำพิพากษาของศาลให้จำคุก
?? ๒.๓ ไม่ได้เลื่อนชั้นการฝึกวิชาทหาร ในชั้นเดียวกัน ๒ ปี การศึกษาติดต่อกัน เนื่องจากสอบตก หรือไม่มีสิทธิสอบ
?? ๒.๔ ถูกตัดคะแนนความประพฤติประจำปี ๑๐๐ คะแนน
?? ๒.๕ ไม่ได้รับการฝึกวิชาทหารไม่ว่ากรณีใดก็ตามเป็นเวลา ๓ ปี ติดต่อกัน
๓ การพ้นสภาพตามที่ปรากฏในข้อ ๑.๔ ผู้พ้นสภาพมีสิทธิที่จะรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหารต่อไปได้อีก โดยต้องปฏิบัติตามระเบียบในการรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร ยังสถานศึกษาวิชาทหารที่ตนศึกษาอยู่ใหม่ ตามที่กำหนดในข้อ ๑๗(สำหรับการโอนย้ายสถานศึกษาวิชาทหาร ภายหลังการรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารประจำปีเสร็จสิ้นแล้ว)
๔ ให้เป็นหน้าที่ของ ศูนย์การกำลังสำรอง มณฑลทหารบก จังหวัด-ทหารบก รายงานพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลการพ้นสภาพนักศึกษาวิชาทหารตามข้อเท็จจริงที่ได้สอบสวนแล้ว เสนอ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนพิจารณา ผ่านกองการเตรียมพล เพื่อนำเรียนผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน อนุมัติการพ้นสภาพฯ และออกประกาศการพ้นสภาพนักศึกษาวิชาทหาร ยกเว้นในข้อ ๑.๓ , ๑.๕ และ ๑.๖ แล้วแจ้งให้หน่วยรับผิดชอบสถานศึกษาวิชาทหารทราบภายในเดือนกันยายน และรายงานกองทัพบกขอถอนการยกเว้นไม่เรียกมาตรวจเลือกเข้ากองประจำการในยามปกติ

 

ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.21

  

ระบบสารสนเทศ ศฝ.นศท.มทบ.21

ศูนย์แจ้งข่าว

 

โปรแกรมส่วนงานสถานศึกษาวิชาทหาร

งานนโยบาย

แบบประเมินการฝึกออนไลน์งานอื่นๆ