แหล่งข้อมูลสำคัญ

แบบสำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจต่อกระบวนการ/ขั้นตอนให้บริการ ศฝ.นศท.มทบ.21?
 

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไวต์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday12
mod_vvisit_counterYesterday335
mod_vvisit_counterThis week1040
mod_vvisit_counterLast week1316
mod_vvisit_counterThis month4186
mod_vvisit_counterLast month3258
mod_vvisit_counterAll days385038

Online (20 minutes ago): 1
Your IP: 54.166.192.56
,
Today: May 25, 2016


Designed by:
SiteGround web hosting Joomla Templates

หลักฐานการรับสมัคร PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 06 April 2010 00:13

หลักฐานการสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร มีดังนี้.-
          ๑ ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (แบบพิมพ์ ทบ.๓๔๙ - ๐๐๑) (รด.๑) ให้รับจากสถานศึกษาวิชาทหารที่นักศึกษากำลังศึกษาอยู่ และต้องเขียนด้วยตนเอง
          ๒ รูปถ่ายขนาด ๓ x ๔ ซม. แต่งเครื่องแบบนักเรียน หรือนักศึกษา หน้าตรง
ไม่สวมหมวก จำนวน ๑ รูป (สี หรือ ขาวดำ)
          ๓ หลักฐานแสดงผลการศึกษาสำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หรือเทียบเท่า
ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย ๒ ภาคเรียนไม่ต่ำกว่าที่กองทัพบกกำหนด โดยหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารหรือผู้ที่หัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหารมอบอำนาจให้เป็นผู้รับรองคะแนนเฉลี่ยในหลักฐาน
          ๔ สำเนาทะเบียนบ้านปัจจุบัน เฉพาะตัวผู้สมัครคนเดียว หรือถ่ายเอกสารจากฉบับเจ้าของบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ โดยมีเจ้าบ้าน หรือผู้แทนสถานศึกษาวิชาทหารเป็นผู้รับรองสำเนาถูกต้อง
          ๕ สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ
          ๖ ในช่องคำรับรองของสถานศึกษาในใบสมัคร ต้องให้หัวหน้าสถานศึกษาหรือผู้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าสถานศึกษาวิชาทหาร เป็นผู้ลงนามรับรองความประพฤติ, รับรองว่า จะปกครองให้นักศึกษาวิชาทหารอยู่ในระเบียบวินัยอันดี และจะให้มีความสะดวกในการศึกษาวิชาทหารของผู้สมัครตามที่กองทัพบกกำหนด ตลอดจนรับรองการกรอกข้อความในใบสมัครว่าเป็นความจริงด้วยตนเอง
          ๗ บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย จะต้องลงนามยินยอมในใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารด้วยตนเอง ผู้อื่นจะลงนามแทนมิได้
          ๘ ใบรับรองแพทย์ที่มีใบอนุญาตประกอบโรคศิลป์ รับรองว่ามีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๓๐ วัน ก่อนวันรับสมัคร
          ๙ นักศึกษาที่ขอผ่อนผันไว้ ต้องนำหลักฐานการขอผ่อนผันตาม ผนวก ค ท้ายระเบียบนี้มาแสดงด้วย

Last Updated on Friday, 16 April 2010 17:15
 

FeceBook fanpage